Τι πραγματικά συμβαίνει με τις καταθέσεις στις τράπεζες; Σε 40 αναδιαρθρώσεις χρέους διεθνώς οι καταθέσεις διασφαλίστηκαν – Το χειρότερο σενάριο…να τεθεί όριο υπερανάληψης.

Οι καταθέσεις αποτελούν τον σωρευμένο και αποθεματοποιημένο κοινωνικό και ατομικό πλούτο.
Αποδείχθηκαν ισχυρός καταλύτης ισορροπιών στο σύστημα καθώς λόγω της μείωσης τους το τραπεζικό σύστημα υποχρεώθηκε να καταφύγει στην ΕΚΤ εμφανίζοντας ιστορικών διαστάσεων εξάρτηση. Η βασική αιτία της μεγάλης μείωσης και των εξάρσεων που δείχνει το φαινόμενο της εκροής καταθέσεων από το σύστημα είναι κατά βάση οι άστοχοι κυβερνητικοί χειρισμοί και οι αναφορές ότι η χώρα μπορεί να επιστρέψει στην δραχμή ή ότι υπάρχει κίνδυνος χρεοκοπίας της χώρας.

Στον αντίποδα οι διοικήσεις των τραπεζών χειρίστηκαν με πολύ μεγάλη συνέπεια την κρίση των καταθέσεων και αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ορθολογιστές. Η πρόσφατη εκροή πάνω από  1 δις ευρώ από το τραπεζικό σύστημα μόνο σε μια εβδομάδα – την τελευταία εβδομάδα –  απόρροια των ανησυχιών που προκάλεσαν τόσο οι αμφιβολίες για την εκταμίευση της 5ης δόσης όσο και οι συνεχείς υποβαθμίσεις και βεβαίως οι άστοχες δηλώσεις ή μνημόνιο ή δραχμή καταδεικνύουν ότι ο κίνδυνος για τις καταθέσεις δεν έχει ξεπεραστεί.

Ωστόσο αυτό που πρέπει να ειπωθεί απερίφραστα  είναι ότι ακόμη και στις περιπτώσεις της Αργεντινής οι καταθέσεις δεν χάθηκαν.
Σε συνολικά 40 αναδιαρθρώσεις κρατικού χρέους οι καταθέσεις τέθηκαν σε προτεραιότητα όσον αφορά την διασφάλιση τους. Οι καταθέσεις δεν θα χαθούν ακόμη και στο ακραίο σενάριο αλλά η μείωση των καταθέσεων δεν θα αναστραφεί. Η αβεβαιότητα αυτή και το προφανώς αρνητικό κλίμα έχει οδηγήσει τους τραπεζίτες να αναθεωρήσουν τον στόχο για την πορεία των καταθέσεων μέσα στους επόμενους 15 μήνες προβλέποντας πλέον ότι δεν θα υποχωρήσουν έως τα 180 με 184 δις ευρώ αλλά μπορεί να φθάσουν έως τα 170 -165 δις ευρώ.

Αν δηλαδή επιβεβαιωθεί η εκτίμηση αυτή είναι πολύ πιθανό η μείωση των καταθέσεων να συνεχισθεί και το 2012 όπερ σημαίνει ότι και το 2012 οι ελληνικές τράπεζες δεν θα μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν την οικονομία. Σε μια τέτοια περίπτωση από τις αρχές του 2010 οπότε και οι καταθέσεις είχαν φθάσει στα 237,7 δις ευρώ έως τα 170 – 165 δις ευρώ σημαίνει ότι στο διάστημα 2010 έως τα μέσα του 2012 θα έχουν χαθεί 70-72 δις ευρώ καταθέσεις εξέλιξη που τουλάχιστον αποτελεί ιστορικό στοιχείο. Η τάση είναι ξεκάθαρα πτωτική και θα διατηρηθεί πτωτική για πολλούς μήνες ακόμη. Τον Μάρτιο οι καταθέσεις κατήλθαν στα 199,1 δισ. ευρώ από 202,9 εκατ τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΤτΕ. Oι καταθέσεις των νοικοκυριών μειώθηκαν στα 165,5 δις ευρώ τον Μάρτιο από 169 δις ευρώ τον Φεβρουάριο, δηλαδή έφθασαν στα επίπεδα του Απριλίου του 2008. Οι καταθέσεις των επιχειρήσεων μειώθηκαν στα 27,045 δις ευρώ τον Μάρτιο από 27,4 δις ευρώ τον Φεβρουάριο.

Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι οι καταθέσεις τον Ιανουάριο του 2010 ήταν 237,5 δις ευρώ και τον Μάρτιο του 2011 περί τα 199 δις ευρώ δηλαδή μειώθηκαν κατά 38,5 δις ευρώ.
Για τον Απρίλιο φαίνεται να διαμορφώνονται οι καταθέσεις στα 196 δις ευρώ δηλαδή περαιτέρω υποχώρηση. Με βάση τα στοιχεία Απριλίου σωρευτικά οι καταθέσεις έχουν μειωθεί από τις αρχές του 2010 περίπου 42 δις ευρώ.
Για τον Μάιο οι καταθέσεις φαίνεται ότι μειώνεται στα 193 ή 194 δις ευρώ δηλαδή σωρευτική μείωση από τις αρχές του 2010 περίπου 44 δις ευρώ.

Ναρκοθετείται η μείωση της εξάρτησης από την ΕΚΤ

Η μείωση της εξάρτησης από την ΕΚΤ ναρκοθετείται ξεκάθαρα από την μείωση των καταθέσεων.
Χάνοντας συνεχώς καταθέσεις οι τράπεζες εγκλωβίζονται ακόμη περισσότερο στην ιδιότυπη ομηρία της ΕΚΤ.
Με βάση ενδείξεις πτώση κάτω από 185 δις ευρώ στην καταθετική βάση το πρόβλημα στις τράπεζες και στην ρευστότητα τους θα οξυνθεί περισσότερο. Με βάση ενδείξεις οι καταθέσεις θα μειωθούν στα 184 με 180 δις ευρώ έως το τέλος του 2011 και μέσα στο 2012 μπορεί να υποχωρήσουν προς τα 170 με 165 δις ευρώ.
Η εξέλιξη της πορείας των καταθέσεων των τραπεζών χωρίς ωραιοποιήσεις είναι πολύ ανησυχητική.
Περίπου 24 δις ευρώ από τις καταθέσεις δαπανήθηκαν στο εσωτερικό από νοικοκυριά και επιχειρήσεις οι οποίες λόγω των προβλημάτων ρευστότητας αρχίζουν και δαπανούν από τα έτοιμα. Ποια είναι τα συμπεράσματα…

1)Η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.
2)Η μείωση των καταθέσεων αποτελεί το βασικότερο πρόβλημα των τραπεζών
3)Οι τράπεζες σε ένα τέτοιο περιβάλλον θα υποχρεωθούν να διατηρήσουν υψηλά τα επιτόκια καταθέσεων….

Το παράδειγμα της Αργεντινής

Προ της χρεοκοπίας που συνοδεύτηκε με το πλέον επιθετικό haircut 65% έως 75% στην νεότερη οικονομική ιστορία η κατάσταση στην Αργεντινή είχε πάρει μια επικίνδυνη τροχιά.
Οι επιχειρηματίες και οι μεγάλοι καταθέτες διαβλέποντας ότι η Αργεντινή οδεύει στην κατάρρευση και το πέσος έχανε την αξία του – ιστορικά κρίνεται η απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Αργεντινής να διαθέτει την πλειοψηφία των αποθεμάτων της σε δολάρια – προχώρησαν σε μεγάλες μεταφορές καταθέσεων στο εξωτερικό.
Τι έκαναν δηλαδή πήγαν π.χ. σε υποκαταστήματα ξένων τραπεζών στην Αργεντινή και ζήτησαν να μεταφερθούν τα χρήματα τους είτε στις έδρες των ξένων τραπεζών είτε σε υποκαταστήματα γειτονικών χωρών όπως της Βραζιλίας.
Ταυτόχρονα οι πολίτες άρχισαν να τρώνε από τα έτοιμα άρχισαν να φοβούνται για τις καταθέσεις τους.
Η κυβέρνηση λοιπόν για να προστατέψει το τραπεζικό σύστημα από κατάρρευση καθώς η εκροή ρευστότητας ήταν μεγάλη εφάρμοσε ένα πρόγραμμα που ονομάστηκε corralito και εν συνεχεία εξελίχθηκε σε corralon.
Τι είναι το corralito; Είναι μια απόφαση περιορισμού της κυκλοφορίας των χρημάτων.
Οι τράπεζες έθεσαν όριο ανάληψης μετρητών την εβδομάδα για τους πρώτους μήνες και εν συνεχεία έγινε για την ημέρα τα 250 δολάρια. Το Corralito που σημαίνει περιφραστικά στα Ισπανικά μαντρί, μάντρωσαν τις καταθέσεις για να σταματήσουν τις εκροές.
Υπήρξε πανικός και η κυβέρνηση γενίκευσε το πρόγραμμα σε corralon δηλαδή κατέστησε ακόμη πιο αυστηρό το πρόγραμμα αυτό.
Ένα άλλο παράδοξο και εξίσου ενδιαφέρον είναι ότι ενώ το corralito εφαρμόστηκε στην Αργεντινή προφανώς και δεν μπόρεσε να επηρεάσει τις καταθέσεις που είχαν ήδη καταλήξει στο εξωτερικό.
Μετά την χρεοκοπία της χώρας και το μεγάλο haircut στα ομόλογα που έφθασε από 65% έως 75% οι ξένες τράπεζες που είχαν δανείσει την Αργεντινή και ταυτόχρονα είχαν δεχθεί και τις καταθέσεις των επιχειρηματιών και του λαού της Αργεντινής επιχείρησαν να τις δεσμεύσουν ως μέτρο πίεσης ώστε να πάρουν πίσω τα κεφάλαια που είχαν δανείσει στην χώρα.
Η εμπιστοσύνη χάθηκε και δεν άργησαν να ξεσπάσουν και κοινωνικές αναταραχές μεγάλης κλίμακας.
Αυτά συνέβησαν ίσως απλουστευμένα…αλλά αυτά συνέβησαν στην Αργεντινή.
Υπάρχει ενδεχόμενο να συμβεί κάτι ανάλογο στις καταθέσεις  των ελλήνων που έχουν κατέλθει στα 199 δις ευρώ έχουν μειωθεί κατά 38 με 39 δις ευρώ και προβλέπεται η σωρευτική μείωση να φθάσει έως τα 70 δις ευρώ;

ΌΧΙ για 3 βασικούς λόγους

1)Η Ελλάδα ανήκει σε μια νομισματική και οικονομική οικογένεια το ευρώ. Το πέσος της Αργεντινής αποδυναμώθηκε αισθητά και δεν είχε  εξωτερική στήριξη.

2)Η Ελλάδα έχει λάβει οικονομική βοήθεια 110 δις και ίσως να υπάρξει και νέα βοήθεια 57 με 60 δις ευρώ.

3)Οι καταθέσεις είναι εκφρασμένες σε ευρώ, ταυτόχρονα οι μεγάλες εκροές στο εξωτερικό μειώθηκαν και πλέον παρατηρούνται μεγάλες καταναλώσεις στο εσωτερικό στην Ελλάδα….που προφανώς είναι αρνητική εξέλιξη.

Οι καταθέσεις δεν κινδυνεύουν υπό την έννοια της δέσμευσης αλλά σίγουρα πρέπει με κάθε τρόπο όλοι οι πολίτες να αγωνιστούν κατά της χρεοκοπίας της χώρας. Με κάθε θυσία πρέπει να αποτραπεί η χρεοκοπία.

Πορεία καταθέσεων στην Ελλάδα – Διαχρονική εξέλιξη

Ποσά σε δις ευρώ

Χρονολογία Σύνολο Νοικοκυριά Επιχειρήσεις
02/2001 110 90 15
02/2002 121 101 17,6
02/2005 138 111,8 23
02/2008 197 158 33,8
09/2009 237,8 195,1 35,5
12/2009 237,5 196,8 35,8
05/2010 220 183 31,3
09/2010 213 177 30,3
12/2010 209,6 173,5 28,5
02/2011 202,9 169 27,4
03/2011 199,1 165 27

Πέτρος Λεωτσάκος
http://www.bankingnews.gr

Αναρτήθηκε στις ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Ετικέτες: . Leave a Comment »

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: